Trở thành Nhà tài trợ hoặc Đối tác cho Hội nghị Diễn đàn Hòa giải Châu Á Thái Bình Dương năm 2017

Nhà tài trợ là gì? Nhà tài trợ đóng góp bằng tiền hoặc đóng góp bằng hiện vật để hỗ trợ cho sự thành công của hội nghị. Ví dụ như đóng góp để tài trợ cho một diễn giả hoặc về các mức tài trợ khác nhau (Kim cương, Bạch kim, Vàng hoặc Bạc) hoặc tài trợ bữa tối cho hội nghị hoặc đóng góp tài trợ cho các tình nguyện viên hội nghị.

Bạn bè của APMF

Bạn bè của các tổ chức có liên quan AMPFare quốc gia hoặc địa phương tham gia ADR, những người muốn tích cực ủng hộ Hội nghị APMF năm 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam 11, 13 tháng 11 năm 2017.

Họ mong muốn hỗ trợ Ban Tổ chức APMF tìm kiếm những diễn giả thích hợp và những người tham gia phù hợp với tỷ lệ tham gia và giúp đảm bảo rằng người sử dụng và những người lãnh đạo chính sử dụng và thanh toán các dịch vụ ADR được mời đến nói chuyện và / hoặc tham dự.

Chúng tôi mong muốn những bức thư được gửi đến các thành viên của họ để tham dự các sự kiện địa phương và khuyến khích sự tham gia và hỗ trợ của các bên liên quan ở địa phương và khu vực, dù là trực tiếp hay trực tuyến.

Những người bạn của các Nhà tài trợ của APMF sẽ được công nhận bởi việc xác định trên trang web của Hội nghị APMF năm 2017 và các ấn phẩm và tài liệu địa phương, như đã được Ban Tổ chức APMF phê chuẩn năm 2017.

Hãy là một phần của một cơ hội độc đáo để tạo ra ảnh hưởng thực sự và định hướng tương lai giải quyết tranh chấp và tiếp cận công lý ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Vui lòng liên hệ với người trao đổi, Thomas G. Giglione để biết thêm thông tin về "Bạn của APMF" hoặc tài trợ chính thức cho Hội nghị APMF năm 2017: thomas@mediation.vn

TOP