Colin Rule

Colin Rules, giám đốc Tập đoàn Modria

Website: https://www.linkedin.com/in/crule/

Colin Rule là giám đốc Moria.com, công ty Thung lũng Silicon là nơi hỗ trợ thực hiện việc giải quyết tranh chấp trực tuyến. Ông cũng đồng sáng lập ra Modria vào năm 2011 và giữ chức vụ CEO cho đến tháng 6 2013. Từ năm 2003 đến năm 2011, ông là giám đốc giải quyết tranh chấp trực tuyến của eBay và Paypal. Ông đã làm việc trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp gần 2 thập kỷ như một nhà hòa giải, huấn luyện viên và cố vấn. Ông hiện là chủ tịch ban cố vấn tại trung tâm công nghệ và hòa giải tranh chấp quốc gia ở UMass-Amherst, và là Ủy viên giám đốc tại trung tâm giải quyết xung đột trường Luật Stanford.

Colin đã có mặt và đào tạo khắp châu Âu và Bắc Mỹ cho các tổ chức bao gồm Dịch vụ hòa giải và thương lượng Liên bang, Bộ Ngoại giao, phòng Thương mại quốc tế và học viện CPR về lĩnh vực hòa giải tranh chấp. Ông cũng diễn thuyết và giảng dạy tại UMass-Amherst, Harvard, Yale, Stanford, Pepperline, Đại học Nam Methodist và Đại học Santa Clara.

Colin là tác giả của giải quyết tranh chấp trực tiếp cho doanh nghiệp, được xuất bản bởi Jossey-Bass vào tháng 9 năm 2002 và một cái bắt tay mới: Giải quyết tranh chấp trực tuyến và tương lai của việc bảo vệ người tiêu dùng, do ABA xuất bản năm 2017. Ông đã đóng góp hơn 50 bài báo tới các ấn phẩm uy tín của ADR như sự đồng tâm, tạp chí hòa giải R, tạp chí R thứ tư và bài đánh giá hòa bình. Ông làm việc trong hội đồng học viện xây dựng sự đồng thuận và viện công nghệ hòa bình ở học viện hòa bình Liên bang Mỹ. Ông đang nắm giữ bằng Tiến sỹ trường Kennedy của đại học Harvard trong công nghệ và giải quyết xung đột, bằng tốt nghiệp ở lĩnh vực giải quyết tranh chấp từ UMass Boston, bằng cử nhân từ đại học Haverford, và ông từng làm việc như một tình nguyện viên của quân đội hòa bình ở Eritrea từ 1995-1997.