Daniel Shechter

Daniel học ngành chính trị và kinh tế tại các trường đại học ở Đức, Romania và Vương quốc Anh. Ông đã hoàn thành bằng Thạc sĩ về chính trị châu Âu và kinh tế học tại Đại học Bath, Anh, và Đại học Humboldt Berlin, Đức.

Từ năm 2012, Daniel đã làm việc cho các công ty khác nhau trong và ngoài Việt Nam về tư vấn và phát triển kinh doanh. Ông đã rất tích cực trong lĩnh vực giáo dục với tư cách là  một giảng viên tại Đại học Free Berlin và Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội. Daniel hiện đang là giảng viên môn kinh tế học và tiếng Anh tại Đại học Công nghệ và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh công việc của mình tại trường Đại học, ông còn thường xuyên tham gia các hội thảo và hội nghị chuyên đề về lĩnh vực kinh doanh và kỹ năng mềm tại thành phố Hồ Chí Minh.