Evelyn Zellerer

Evelyn Zellerer

Người sáng lập kiêm Giám đốc của Peace of the Circle (Vòng tay kết nối hòa bình) – một tổ chức quốc tế hợp tác với chính phủ, cơ quan tư pháp, doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, trường học và cộng đồng. Truy cập www.peaceofthecircle.com.

Evelyn là điều phối viên, người hướng dẫn và là diễn giả về hòa bình, nhận thức trong cách quản lý hành chính, và phục hồi công lý. Trong 25 năm qua, bà đã hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện những dự án trong các bối cảnh đa dạng nền văn hoá, bao gồm Bắc Cực, Úc, Caribbean, Iran, Kazakhstan, Nam Phi, Anh và Mỹ. Evelyn đã diễn thuyết ở nhiều nơi trong nước và quốc tế, bao gồm Liên hợp quốc và Hội nghị thế giới về tội phạm học.

Evelyn đã nhận bằng Cử nhân về tâm lý học lâm sàng từ Đại học McGill, bằng Thạc sĩ về tội phạm học của Đại học Toronto, và Tiến sĩ  tội phạm học từ Đại học Simon Fraser ở Canada. Sau khi giảng dạy tại Đại học Florida State và Đại học bang San Diego Mỹ, bà hiện là giáo sư bán thời gian tại Đại học Bách khoa Kwantlen Canada.