Jan Jung-Min Sunoo

Ông Jang đã làm việc cho Dịch vụ hòa giải và điều đình Liên bang Hoa Kỳ gần 24 năm, vị trí của ông là nhà hòa giải liên bang cho Vụ Quốc tế trong hàng trăm vụ hòa giải tranh chấp lao động và đào tạo hàng nghìn cán bộ quản lý cùng với các đại diện công đoàn để cải thiện hiệu quả thực tiễn công việc. Ở vị trí một nhà hòa giải liên bang, ông Jan đưa ra lời khuyên và làm việc cùng với các nhà quản lý và hiệp hội các công ty lớn như Bechtel, Adidas, the Gap, Nike, Boeing, Disneyland, Kaise Permanente cùng hàng trăm các công ty khác trong cộng đồng và các khu vực liên bang. Ông Jan là người tiên phong cho các cuộc thương lượng phức tạp trải dài nhiều năm giữa chính phủ Mỹ và các tổ chức bộ lạc về sự tự quyết của người Ấn Độ cùng những quy tắc nhà ở Ấn Độ cũng như Cơ quan phát triển Nhà và Đô thị Mỹ. Mô hình khởi đầu thành công của các cuộc đàm phán điều tiết dựa trên mối quan tâm đã được Chính phủ Hoa Kỳ thông qua như một phương pháp ưu tiên cho những cuộc đàm phán đa đảng phức tạp ở tất cả các cuộc đàm phán điều tiết phức tạp khác cùng các vấn đề bộ lạc liên quan. Ông cũng đứng đầu những cuộc đàm phán đa đảng phức tạp khác để phát triển Kế hoạch phòng chống cháy nổ ở các trạm gas San Diego và công ty điện lực cùng với các bên liên quan. Ông Jan đã làm việc với Bộ Lao động và các tổ chức phi chính phủ ở nhiều nước trong đó có Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Campuchia, Brazil, Chile, Argentina và Indonesia với tư cách là nhà hòa giải liên bang (Hoa Kỳ) và chuyên gia về lao động của Tổ chức Lao động quốc tế.